Mensa

Mensa är en förening för intelligenta människor där det krävs att du har ett IQ på över 131 för att bli medlem, vilket bara två procent av befolkningen har.


Mensa

Mensa – en intelligensförening

Mensa startade 1954 i England och är en förening som för samman intelligenta människor. I Sverige har Mensa 4352 medlemmar (2013-05-06) där den yngsta personen är sex år. Föreningen är internationell och det finns mer än 100 000 medlemmar världen över.

Medlemskap i Mensa

För att bli medlem i Mensa krävs det att du har ett väldigt högt IQ (över 131). Ett IQ på över 131 är mycket ovanligt och det är endast 2 procent av hela befolkningen som har det.

I Mensa får du intelligent utbyte i form av diskussioner, aktiviteter och idéer. Om du har ett specialintresse finns det vissa undergrupper för det.

Vad Mensa gör för samhället

Mensa vill uppmuntra forskning som rör intelligens och även bidra till samhället. De ger stipendium till särbegåvade, samlar in böcker till skolbibliotek och håller föredrag för skolpersonal.

Mensa har en egen tidning ”The Mensa Research Journal” som ges ut tre gånger per år. I den finns det vetenskapliga forskningsartiklar om ämnen som rör intelligens, exempelvis ”Minne”, ”Alkoholens påverkan på intelligensen”. I tidningen kan du även läsa bokrecensioner om böcker som handlar om intelligens. Du kan prenumerera på tidningen utan att vara medlem.