Flera språk håller hjärnan ung

Om du kan tala två språk eller mer så finns det en chans att du kan hålla din hjärna yngre än om du bara talar ett språk.


flera språk håller hjärnan ungI en forskning från University of Edinburgh jämfördes IQ-tester hos britter i 70-års ålder med deras IQ-resultat från elvaårsålder.

Jämförelsen visade att de människor som talade två eller flera språk hade en signifikant bättre kognitiv förmåga senare i livet jämfört med vad som skulle förutsägas från deras IQ-resultat i barndomen. Detta gällde även dem som lärt sig det andra språket i vuxen ålder.

Enligt en av forskarna, Caroline Abraham, så är resultatet är ett kliv framåt i att ta reda på hur tänkande kan bevaras senare i livet.

Studien publicerades i Annals of Neurology.