Allt om IQ

IQ är en benämning på hur du löser problem som du inte har någon tidigare kunskap om. Har du ett IQ på över 131 klassas du som väldigt intelligent medan har du ett IQ på under 70 har du någon form av utvecklingsstörning.


IQ

IQ – Intelligence Quotient

IQ är en förkortning av engelskans Intelligence Quotient, vilket betyder intelligenskvot på svenska. IQ är en benämning på hur du tänker, resonerar och löser problem som inte bygger på tidigare kunskap eller erfarenhet.

IQ- skalan

100 är medelvärdet på IQ-skalan med en standardavvikelse på 15. Så om du har ett IQ mellan 85-115 är du alltså i normalzonen, vilket de flesta människor är.

Bara två procent av alla människor har ett IQ på över 131. Om du har ett IQ på under 70 har du någon form av utvecklingsstörning.

Började testa IQ 1904

IQ-test uppfanns av en fransk psykolog, Alfred Binet, för mer än hundra år sedan, år 1904. Detta för att kunna se om barn hade en utvecklingsstörning och behövde särskild undervisning. Han utförde och utvecklade sina IQ-test tillsammans med en kollega, Theodore Simon.

Testet utvecklades sedan av en psykolog på Stanford University som istället för att se vilka som låg under snittet, ville se vilka som låg över snittet. Detta test, för att mäta begåvning, kom att kallas Stanford-Binet-test och används än idag (dock i en lite förändrad version).

Träna upp din IQ

Det går att träna upp din förmåga att lösa IQ-tester, men endast marginellt. Om du gör flera IQ-tester får du ofta lite högre på det senaste testet, men det går dock inte att träna sig upp till en IQ-nivå på över 131 (om du inte ligger där i gränslandet).

Att du får ett bättre resultat på ditt IQ-test en andra gång handlar egentligen inte om att du har tränat upp ditt IQ på något sätt utan istället att du har vant dig vid testsituationen och bara kan fokusera på testet.

Mäta IQ – en ifrågasatt verksamhet

Att mäta IQ och räkna det som intelligens är något som många ifrågasätter. Ett IQ-test testar ju bara en del av intelligensen. Intelligens är så mycket mer än bara förmågan att lösa logiska problem. Därför vill forskare modernisera IQ-testet.

Men frågan är då vad som ska ingå i ett intelligenstest. Och den allra största frågan; vad är egentligen intelligens? Dessa frågor är väldigt komplexa och forskare verkar inte nå något svar.

Andra faktorer som kan vara viktiga för att mäta intelligens är kreativitet, ledarskapsförmåga, sociala känsligheter, kommunikationsförmåga eller teknisk, mekanisk och praktisk förmåga.