Intelligenstest mäter ofta IQ och G

De flesta intelligenstest som finns i dag bygger på hur hög IQ du har. Inom psykometriska sammanhang finns det dock intelligenstester som mäter G vilket mäter generell intelligens och inte bara logik som IQ.


Intelligenstest

IQ – intelligenskvot

IQ är en förkortning från engelskans Intelligence Quotient, vilket betyder intelligenskvot på svenska. IQ är en benämning på hur du löser problem baserade på logik.

Ligger du på ett IQ mellan 85-115 är du i normalzonen, har du ett IQ över 131 är du väldigt intelligent och ligger du på ett IQ under 70 har du någon form av utvecklingsstörning.

Att mäta IQ är en ifrågasatt verksamhet då många kritiker tycker att IQ bara är en del av intelligensen. Förespråkare menar dock att har man hög IQ har man ofta höga värden av det andra också, de menar då till G-faktorn.

Läs mer om IQ här.

G-faktorn – mäter intellektuell funktion

G-faktorn mäter en persons intellektuella funktion. Enligt forskning så innebär en hög intellektuell förmåga att om du är väldigt bra på exempelvis matte, är du också väldigt bra på språk, minne, nummer med mera.

Att mäta G verkar vara det bästa sättet att mäta intelligens enligt de flesta experter.

Olika sätt att mäta G

Det finns olika sätt att mäta G. Ett sätt är det test som intelligensföreningen Mensa använder sig av, så kallade matristester. Där mäter testet bara en av dessa alla förmågor: lösa problem med logik. Detta eftersom, om du är bra på en förmåga har du ofta samma förmåga inom andra ämnen.

G-faktorn kan också mätas genom många olika tester som mäter alla förmågor var och en för sig. Varje test är inte ett bra test i sig för att mäta intelligens men tillsammans kan de skapa en bra riktlinje för var du ligger.