Pisa-resultatet kan vara missvisande

Svenska elever och svenska skolan fick en kalldusch efter att resultaten i Pisaproven i december blev kända. Inget annat OECD-land hade en sådan stor försämring. Men proven kan vara missvisande.


Pisa-prov kan vara missvisande

Orsaken till de dåliga resultaten i Pisa-undersökningen tros vara att eleverna inte tar proven på allvar.

Pisaundersökningen, som är en internationell undersökning som mäter och jämför 15-åringars kunskaper i olika ämnen, kan vara missvisande. Detta enligt Dagens Nyheter som studerat resultaten och jämfört dessa med Nationella proven.

Granskningen visade att de elever som skrev toppbetyg i de nationella proven svarade fel på varannan fråga i Pisa-provet i matematik.

Till DN uppger eleverna att de inte bryr sig om provet för att det inte är betygsgrundande och att de är provtrötta.

Granskningen har väckt flera starka reaktioner, både bland politiker och i lärarrum.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) tror dock att resultatet av Pisa-undersökningen är korrekt.

”Jag tror säkert att den effekt som DN beskriver finns. Men Pisa är inte ensamt. Det finns flera undersökningar som tillsammans pekar på att Sveriges kunskaps­resultat sjunkit under de senaste 20 åren. Även om det finns felmarginaler så är ändå huvudresultatet korrekt”, säger han till DN.