Smartare telefoner ger smartare äldre

Framtiden ser ljus ut - forskning visar nämligen att gamla människor blir allt smartare. Smarta telefoner tros vara en anledning.


Smart telefon för äldreEn ökad användning av telefoner och datorer tros vara en anledning till att den äldre befolkningen gör bättre

ifrån sig på kognitiva tester än deras motsvarigheter gjorde förr. Detta enligt en ny studie som genomförts av forskare på IIASA, International institute for applied systems analysis.

I studien har forskarna jämfört data från 2006 och 2012 där man mätt den kognitiva förmågan, mentala hälsan och fysiska hälsan hos tyskar över 50. Resultatet visade tydligt att den kognitiva förmågan ökade under den perioden samtidigt som den fysiska och mentala hälsan minskade. Orsaken till att äldre personer får bättre kognitionsförmåga men sämre hälsa tror forskarna ligger i hur tekniken förändrat våra liv.

– Vi tror att avvikelsen i resultaten beror på livsstilsförändringar. Livet har blivit mer kognitivt krävande i och med en ökad användning av kommunikations- och informationsteknologi även bland äldre, människor arbetar också längre med mer intellektuellt krävande arbeten. Samtidigt ser vi en nedgång när det gäller fysisk aktivitet och ökande nivåer av fetma, skriver studiens författare Nadia Steiber i ett pressmeddelande.

Den tyska datan stöds också av en liknande studie som IIASA genomfört på data från England. Även där såg man en förbättrad kognitiv förmåga bland personer över 50. Enligt Valeria Bordone, som ansvarat för den engelska studien, utgör båda dessa studier bevis för den så kallade ”Flynneffekten” som går ut på att resultaten på IQ-test ökar för varje generation. Men samtidigt ger deras resultat nya insikter kring vad som orsakar ökningen.

– Vi visar för första gången att förändringen i sammansättningen av  den äldre generationen när det gäller utbildning bara delvis förklarar Flynneffekten. Den ökade användningen av modern teknologi, som datorer och mobiltelefoner, under det första decenniet av 2000-talet bidrar också påtagligt, skriver Valeria Bordone.